ZP/14/2019 Wykonanie remontu dokowo-konserwacyjnego jednostki pływającej BIELIK IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej

ZP.14.2019 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 19.03.2019 rZP.14.2019 Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.03.2019 r.ZP.14.2019 Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 12.03.2019 r ZP.14.2019 Zmiana treści SIWZ z dnia 12.03.2019 rZP.14.2019 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania z 07.03.2019 r ZP.14.2019 SIWZ do ogłoszenia 07.03.2019 r