Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu i egzaminu dot. obsługi urządzeń podlegających TDT