ZP.32.1.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2019 rZP.32.1.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.10.2019 r.ZP.32.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.10.2019 r. ZP.32.1.2019 SIWZ remont elektryki na Karsibór I – 01.10.2019 r.ZP.32.1.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2019 r

ZP.32.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania w dniu 26.09.2019 rZP.32.2019 Odpowiedzi na pytania z dnia 20.09.2019 r.ZP.32.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.09.2019 r , ZP.32.2019 SIWZ remont elektryki na Karsibór I – 16.09.2019 r.

ZP.31.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2019 rZP.31.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.09.2019 rZP.31.2019 zmiana treści SIWZ z dnia 16.09.2019 rZP.31.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.09.2019 r , ZP.31.2019 SIWZ remont silników głownych na Karsibór I – 10.09.2019 r., 

ZP.28.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.11.2019 r.ZP.28.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.10.2019 r.ZP.28.2019 II Zmiana treści SIWZ z dnia 04.10.2019ZP.28.2019 II Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2019 r.ZP.28.2019 Odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2019 r.ZP.28.2019 Zmiana treści SIWZ z dnia 25.09.2019Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ na dostawę paliwa dla ŻŚ 03.09.2019 r ZP.28.2019 JEDZ Identyfikator_klucz_nr_postępowania

ZP.28.2019 JEDZ.xml

 

ZP.27.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 10.09.2019 rZP.27.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.08.2019 rZP.27.2019 Zmiana treści SIWZ z dnia 26.08.2019 rZP.27.2019 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania 23.08.2019 r.ZP.27.2019 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania z dnia 13.08.2019 r ZP.27.2019 – SIWZ na remont konserwacyjno malarski j.p. K-I 13.08.2019 r