plan zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2019

Żegluga Świnoujska zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań /zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r

(pobierz plik: PLAN na 2019)