plan zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2018

Żegluga Świnoujska zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań /zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r

(pobierz plik: PLAN na 2018 ustawyPzp)

L.p Wydział Przedmiot zamówienia/Nazwa nadana postępowaniu Kod CPV Głównego przedmiotu zamówienia Robota budowlana/ dostawa/usługa Tryb Wartość zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia ( netto) PLN Planowany termin miesiąc wszczęcia postępowania
1 DT Remont pędników azymutalnych szt.2 na promie Bielik IV 50241200-8 usługa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 300 000,00 zł luty
2. DT
Przegląd kadłuba oraz pędników w doku na promie Karsibór II
50241200-8 usługa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 152 000,00 zł sierpień
3. DT Remont pędników azymutalnych szt.2 na promie Bielik III 50241200-8 usługa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 300 000,00 zł wrzesień
4. DT Przegląd kadłuba w doku promu Bielik III 50241200-8 usługa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 130 000,00 zł październik
5 DM Dostawa paliwa żeglugowego 23121000-6 dostawa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 4 720 000,00 zł październik
6. DT Dostawa oleju żeglugowego 23123100-6 dostawa przetarg nieograniczony powyżej 30 000 euro 200 000,00 zł listopad