Regulamin

Korzystania z przepraw promowych w Swinoujściu – Warszów i Centrum.

1. Korzystanie z przepraw promowych jest bezpłatne.
2. Promy kursują wg rozkładów rejsów umieszczonych przy przystaniach. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, przy dużym natężeniu ruchu oraz w sytuacjach szczególnych – promy kursują nieregularnie.

3. Z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy typu ,,Bielik”) bez ograniczeń i bez identyfikatorów mogą korzystać piesi oraz:

 • rowery,
 • wózki inwalidzkie,
 • motocykle,
 • motorowery,
 • pojazdy czterokołowe (typu quad) oraz motocykle trójkołowe,
 • samochody osobowe i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,0 t zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na podstawie tablic rejestracyjnych tymczasowych o numerach od Z7 6100 do Z7 6200 i stałych numerów rejestracyjnych zaczynających się na ZSW…,
 • inne samochody po okazaniu ważnego identyfikatora, wydawanego przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Identyfikator musi być umieszczony (przyklejony) wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby.
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.,
 • pojazdy przewożące pacjentów na dializy w Świnoujściu w dniu zabiegu, po okazaniu stosownego skierowania.

4. Od godziny 22.00 do 4.00 przeprawa promowa Świnoujście – Warszów jest dostępna dla wszystkich samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,0 t.
5. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście – Warszów mogą korzystać:

 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy służbowe Urzędu Miasta Świnoujście,
 • samochody przeprawiające się jednorazowo w wyniku sytuacji nadzwyczajnych na podstawie zgody Prezydenta Miasta Świnoujście.

6. Z przeprawy promowej Świnoujście – Centrum (promy typu ,,Karsibór”) mogą korzystać bez ograniczeń wszelkie pojazdy z wyłączeniem dni lub godzin kiedy przeprawa jest nieczynna.
7. W dni lub godziny, kiedy przeprawa promowa Świnoujście – Centrum jest nieczynna, przeprawa promowa Świnoujście -Warszów jest dostępna dla wszystkich samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 30,0 t.
8. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście Centrum mogą korzystać pojazdy posiadające odpowiednie zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Zezwolenie musi być umieszczone (przyklejone) wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby.
9. O wjeździe samochodów na prom decyduje osoba (cumownik) wyznaczona do kierowania załadunkiem pojazdów na prom. Podczas załadunku uwzględnia się kolejność przyjazdu na przeprawę i wytyczne kapitana dotyczące załadunku promu.
10. Na promie pojazd musi posiadać:

 • unieruchomiony silnik,
 • włączony bieg,
 • zaciągnięty hamulec pomocniczy (ręczny).

11. Pasażerowie pozostający w samochodach muszą mieć wypięte pasy bezpieczeństwa.
12. Pasażerowie autobusów opuszczają pojazdy przed wjazdem na prom i nie mogą przebywać w nich podczas przeprawy.
13. Zabrania się przebywania pasażerów między pojazdami.
14. Na promie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
15. Prom po zacumowaniu do przystani opuszczają w pierwszej kolejności pasażerowie, a następnie pojazdy zgodnie ze wskazaniem pracownika Żeglugi Świnoujskiej (marynarza).
16. Sygnały alarmowe i zarządzenia kapitana obowiązują wszystkich pasażerów.
17. Zakłócanie porządku publicznego i nieprzestrzeganie poleceń kapitana promu oraz uprawnionych osób funkcyjnych Żeglugi Świnoujskiej, wyznaczonych do załadunku i wyładunku promu podlega orzecznictwu Sądu Rejonowego w Świnoujściu.
18. Armator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu lub działania osób trzecich.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJSCIE

Oryginał regulaminu:

Zasady korzystania z przepraw promowych: