RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście – Żegluga Świnoujska (adres: ul. Wybrzeże  Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście, tel. 91 3214267, e-mail sekretariat@zegluga.swi.pl) zwana dalej: Żeglugą Świnoujską

 

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. poz. 1000) Żegluga wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IODO).
Kontakt z Inspektorem:

  1. pod adresem e-mail:    iod@zegluga.swi.pl
  2. pod numerem telefonu:    91 321 4267