ZP/31/2019 Wykonanie remontu silników napędu głównego i agregatów na jednostce pływającej KARSIBÓR I należącej do Żeglugi Świnoujskiej

ZP.31.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2019 rZP.31.2019 Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.09.2019 rZP.31.2019 zmiana treści SIWZ z dnia 16.09.2019 rZP.31.2019 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.09.2019 r , ZP.31.2019 SIWZ remont silników głownych na Karsibór I – 10.09.2019 r.,