ZARZĄDZENIE Nr 1412020 DYREKTORA ŻEGLUGI ŚWINOUJSKIEJ

ZARZĄDZENIE Nr 1412020 DYREKTORA ŻEGLUGI ŚWINOUJSKIEJ z dnia 06.11.2020 r.

w związku z treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 703/2020 z dnia 02
listopada 2020 r. w sprawie czasowego ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy/najmu
nieruchomości gminnych…

Załączniki:

zarządzenie (PDF):

wniosek (DOC):